Verzekering

Mesologie valt onder de aanvullende verzekering.

Ik ben aangesloten bij de NVVM (Nederlandse Vereniging voor Mesologie)  en geregistreerd bij de NRM (Ned. Register Mesologie) en de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg), waardoor veel aanvullende verzekeringen een (deel van een) consult mesologie vergoeden.

Op de website van de beroepsvereniging NVVM  www.mesologie.nl staat onder het kopje patiënten de vergoedingen van de verschillende verzekeringen voor dit jaar.

Praktijkgegevens:

Lidmaatschap:

NVVM- Nederlandse Vereniging voor Mesologie

Register:

RM – Register voor Mesologie – lidmaatschapsnummer 84
RBCZ – Ingeschreven in het RBCZ-Register als Registertherapeut BCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg), Licentienummer 406065R

Aangesloten bij de geschillencommissie SCAG (Stichting Complementaire Alternatieve Geneeswijzen)

Prestatiecode: 24008

AGB-codes:

AGB code praktijk: 90-18362

AGB code zorgverlener: 90-039910