Informatie over verzekering

Als mesoloog heb ik een 5-jarige HBO opleiding gevolgd aan de Academie voor Mesologie. Als mesoloog houd ik mij aan de richtlijnen qua praktijkvoering en bijscholingseisen van de beroepsverenigingen, waarbij ik ben aangesloten.

Ik ben aangesloten bij de NVVM (Nederlandse Vereniging voor Mesologie) en de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze) en geregistreerd bij de NRM (Ned. Register Mesologie) en de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg), waardoor veel aanvullende verzekeringen een (deel van een) consult mesologie vergoeden.

Op Zorgwijzer staan de vergoedingen van de verschillende verzekeringen voor dit jaar.

Praktijkgegevens:

Lidmaatschap:
NVVM- Nederlandse Vereniging voor Mesologie
VBAG – Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze

Register:
RM – Register voor Mesologie
RBCZ – Ingeschreven in het RBCZ-Register als Registertherapeut BCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)

Kamer van Koophandel (KvK) nummer:  27327210 BTW-id: NL001716262B92

Klachten:
Mocht u niet tevreden zijn over mijn behandeling, bespreek dit dan, zodat wij samen tot een oplossing kunnen komen. Lukt het niet om er samen uit te komen, dan kunt u zich richten tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van beroepsverenigingen VBAG en NVVM Quasir en de Geschillencommissie Stichting Zorggeschil. De klachtenprocedure is te vinden op de site van de VBAG.