Informatie over verzekering

Mesologie valt onder de aanvullende verzekering.

Ik ben aangesloten bij de NVVM (Nederlandse Vereniging voor Mesologie) en de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze) en geregistreerd bij de NRM (Ned. Register Mesologie) en de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg), waardoor veel aanvullende verzekeringen een (deel van een) consult mesologie vergoeden.

Op Zorgwijzer staan de vergoedingen van de verschillende verzekeringen voor dit jaar.

Praktijkgegevens:

Lidmaatschap:

NVVM- Nederlandse Vereniging voor Mesologie

VBAG – Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze

Register:

RM – Register voor Mesologie
RBCZ – Ingeschreven in het RBCZ-Register als Registertherapeut BCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)

Onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Complementaire Zorg (TCZ)

Prestatiecodes: 24008 en 24005

AGB-codes:

AGB code praktijk: 90-018362

AGB code zorgverlener: 90-039910